top of page

Speelplein reglement:

Reglement

Wie zich inschrijft voor de speelpleinwerking gaat akkoord met het reglement dat geldig is voor het speelplein de speelvogel.

Openingsuren

De officiële openingsuren van het speelplein dienen gerespecteerd te worden. Kinderen afzetten en ophalen kan enkel tijdens de afgesproken tijdstippen

Kostprijs

Toegang tot het speelplein kost €6 per kind voor een volledige dag ( €4.5 vanaf het 2e kind uit hetzelfde gezin ) , €4 per kind voor een halve dag. Kinderen met een uitpas met kansenstatuut of met een OCMW dossier krijgen een verminderd tarief. In deze prijs is inkom, een tien en vieruurtje en de verzekering inbegrepen. Water is altijd te verkrijgen.

Leeftijd

Jongens en meisjes van 3 tot en met 14 jaar zijn toegelaten. Kleuters dienen reeds zindelijk zijn.

Inschrijven

Bij het inschrijven van uw kind(eren) moeten de gegevens van dit kind zo correct en volledig mogelijk ingevuld worden. Deze gegevens worden enkel ingekeken door de animatoren en worden enkel gebruikt in geval van nood. De gegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden.

Wat breng je verplicht mee?

Lunchpakket voor wie ’s middags op het speelplein blijft eten en eventueel een flesje water.
Voor de kleuters is reservekledij aangewezen.
Bij goed weer mag een handdoek en zwemkledij ook steeds worden mee gegeven.

Multimedia

GSM’s en andere multimedia horen niet thuis op het speelplein. Elk kind is hiervoor zelf verantwoordelijk.
Bij misbruik kan de GSM bewaard worden door de verantwoordelijke en op het einde van de dag terug gegeven worden.

​Verlies of schade

Het speelplein is op geen enkele manier aansprakelijk bij verlies of schade aan het materiaal van de kinderen (kleren, schoenen, eigen speelgoed, gsm’s …)

Verboden

Fietsen en motorfietsen, roken of vuur maken, alcohol, energiedrank, drugs, messen en andere gevaarlijke voorwerpen.

Foto's

Tijdens de speelpleinwerking worden foto’s genomen. Deze zullen op onze facebookpagina of website geplaatst worden en kunnen gebruikt worden voor commerciële doeleinden zoals flyers of ander promotiemateriaal.
Bij de inschrijving kan men aangegeven indien er geen foto’s mogen genomen worden van uw kind.

Opruimen

Alle kinderen helpen mee met het opruimen op het einde van een speelpleindag.

Schoenen

Alle kinderen houden hun schoenen een hele dag aan, met uitzondering van de zandbak. 

Kledij

Zorg ervoor dat de kinderen naar het speelplein komen met kledij waarin geravot mag worden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade aan kledij.
Tijdens de zomer houden wij verloren kledij steeds bij. In het inschrijvingslokaal kan er worden gekeken tussen de verloren zaken. Wij houden deze kledij maximum één jaar bij. ( tot de volgende zomer )
Nadien worden verloren kledij in onze reservekast toegevoegd of uitgedeeld aan kinderen die deze kledij kunnen gebruiken.

Problemen

Bij eventuele problemen contacteer je eerst de verantwoordelijke. Bij eventuele geschillen is de beslissing van de verantwoordelijke steeds bindend. Voor grote problemen mail je naar despeelvogelgent@gmail.com

Het speelplein behoudt zich het recht om kinderen te weigeren of de toegang tot het speelplein te ontzeggen.

Gedrag

Ook het speelplein heeft grenzen. Kinderen die blijvend onaangepast gedrag vertonen worden verwittigd. Bij herhaling worden de ouders betrokken en wordt een aanpak voorgesteld. In extreme gevallen kan het kind  geschorst worden. Dit gebeurt altijd in overleg en is zéér uitzonderlijk.

Ziek

Het speelplein is geen ideale omgeving voor zieke kinderen

Pesterijen

Pesterijen zijn niet toegelaten. Bij problemen met pesten kunnen de kinderen altijd bij de animatoren terecht.

Materiaal

​Er wordt met respect omgegaan met al het materiaal dat eigendom is van het speelplein

bottom of page