top of page

Het begon allemaal onmiddellijk na de tweede wereldoorlog...  

Op dat ogenblik waren in het bredere kader rond de verdediging van het Stedelijk Onderwijs enkele verenigingen actief.

Het "Beschermcomité van de Stedelijke Scholen van Gent"verenigde en coördineerde de verschillende schoolcomité's. Het had gedurende de oorlog een soort ontspannings- en openluchtleven georganiseerd op het toenmalige speelplein "Désiré Cnudde". Het speelplein werd later omgedoopt tot "Henri Storyplein". Het Werk van de Gezonde Lucht stuurde voor de oorlog geregeld zwakke kinderen naar zee voor een gezondheidskuur.

Verder bestond een toneelgezelschap van leerkrachten van het Stedelijk Onderwijs, S.O.L., dat geregeld toneelvoorstellingen verzorgde voor de leerlingen.

Op initiatief van een groep mensen werd in 1946 het voorstel gedaan een bal in te richten. Het eerste Bal van het Onderwijs was geboren en bracht 6000 BEF op, som die werd overgemaakt aan het Beschermcomité.

Sedertdien volgden jaarlijks twee bals. Deze traditie zou succesvol worden voortgezet tot vooraan de jaren zestig.

In 1949 werd voor het eerst besloten met de opbrengst van de bals kinderen op vakantie naar zee te sturen. In dat jaar vertrok een groep van 72 kinderen voor twaalf dagen op vakantiekolonie naar Oostduinkerke onder leiding van de heer H. Claeys, bijgestaan door een aantal medewerkers van het eerste uur. Het jaar daarop, in 1950, werden drie vakantiekolonies ingericht van 12 dagen: één groep o.l.v. H. Claeys, één o.l.v. G. Bonnaerens en één o.l.v. R. Mortier. Alllen verbleven in Oostduinkerke.

Binnen het Beschermcomité en de respectieve werkgroepen werd de noodzaak aangevoeld van een verdere en afzonderlijke structuur. Aldus werd besloten tot een bestuursverkiezing en werd een wedstrijd uitgeschreven onder de stedelijke scholen voor het vinden van een passende naam en een embleem voor de nieuwe vereniging.

De naam "Gentse Trekvogels" werd weerhouden en aldus werd een nieuwe vereniging geboren als onderafdeling van het Beschermcomité.

 

De G.T. kreeg een eigen vlag, een logo en had ook een eigen lied. De vakantiekolonies gingen voortaan door onder één gezamenlijke naam "G.T." onder leiding van de heer Henri Claeys. Het werk groeide steeds aan en kende tussen de jaren zestig en zeventig hoogtepunten met vakantiekolonies in Oostduinkerke met 390 deelnemers en te Nieuwpoort met 120 deelnemers. Op het speelplein "H. Story" werden de dagkuren ondertussen onder de leiding van de heer G. Audenaert uitgebouwd tot activiteiten met pieken van 130 kinderen per dag.

 

Na  R. Van Kenhove werd het voorzitterschap toevertrouwd aan Prof. A. Hacquaert die later zelf werd opgevolgd door H. Van Paemel .Momenteel zet het vakantiewerk van de Gentse Trekvogels zijn activiteiten nog steeds in dezelfde zin voort. De bekommernissen om  minder begunstigde kinderen van de stedelijke scholen een echte brok vakantie te laten genieten, blijft haar doel.Tot op heden kon de G.T. steeds een beroep doen op de hulp van veel bereidwillige medewerkers en we hopen dat dit zo blijft.

 

 

 

De G.T. is thans om juridische redenen opgedeeld in 3 afzonderlijke VZW's: de v.z.w. Jeugdvakanties Gentse Trekvogels met als voorzitter mevr. F. van der Graaf, de v.z.w. Speelpleinwerk "Henri Story" met als voorzitter dhr. H. Leroy en het overkoepelende Vakantiewerk Gentse Trekvogels v.z.w. onder het voorzitterschap van dhr. P. Descamps. We hopen dat jongere medewerkers zich zullen aandienen en bereid zullen zijn de taak van de voorgangers in hun geest van sociale bewogenheid ten opzichte van de minderbegoede kinderen, nog lang voort te zetten.                                                                                               

 

 

 

De  voorzitter

 P. Descamps

bottom of page