De speelpleinzomer 2020

Alle info op een rijtje

 

 

Beste ouder

 

Het licht werd op groen gezet om deze zomer onze werking te organiseren.

 

Als speelpleinwerking zijn we sedert zaterdag 23 mei druk in de weer om onze werking aan te passen en te organiseren volgens de maatregelen van de overheid.

In deze laatste communicatie zetten we nog eens alle info op een rijtje zodat u en uw kinderen goed voorbereid zijn voor de speelpleinzomer.

 

Algemene info:
 

Locatie

 

Onze werking gaat door in de Muilaardstraat 83 te Gent. ( aan de groene containers )

 

Openingsperiode

 

Onze werking gaat door:

Week 1: 6 t.e.m. 10 juli
Week 2: 13 t.e.m. 17 juli
Week 3: 3 t.e.m. 7 augusstus
Week 4: 10 t.e.m. 14 augustus
Week 5: 17 t.e.m. 21 augustus

 

Een dagje op het speelplein

 

Om de werking haalbaar te houden voor onze vrijwillige ploeg begeleiders en alle voorschriften inzake afstand tussen bubbels, hygiëne,… te implementeren, waren we genoodzaakt een aantal aanpassingen door te voeren:

Bv:

 • Deze zomer is het niet mogelijk om over de middag kinderen op te halen om thuis te eten.

 • Enkel volledige dag en geen optie halve dag te komen. ( tenzij zo afgesproken )

Dit zorgt dat we de werking deze zomer als volgt organiseren:

 

Kinderen komen dus aan tussen 7u en 9u.

Kinderen ophalen kan tussen 16u en 17u30.

 Een dag op het speelplein ziet er dan ook als volgt uit:

 

 • 7u – 9u: Vooropvang met inschrijvingen

 • 9u - 10u: vervolg opvang + 10 uurtje

 • 10u – 12u: Spelen , spelen, spelen

 • 12u – 12u30: Middagmaal

 • 12u30 – 13u30: Vrij spelen

 • 13u30 – 16u: Spelen, spelen, spelen (met tussendoor 4 – uurtje)

 • 16u – 16u30: Samen opruimen + start opvang

 • 16u00 – 17u30: ophalen kinderen + naopvang

 

 

VOOR – EN NAOPVANG:

 

!!! Om het extra werk voor onze begeleidersploeg zoveel als mogelijk te verlichten, vragen we u als ouder enkel gebruik te maken van de voor – en naopvang indien dit strikt noodzakelijk is.

 

Onze begeleiders hebben na de werking heel wat extra poets – en ontsmet – werk voor ze kunnen starten met de dagevaluatie en voorbereidingen. Minder kinderen in de voor –en naopvang maakt dat een aantal begeleiders reeds (een deel van de ruimtes kunnen poetsen en ontsmetten) of extra kunnen voorbereiden in de ochtend om u kind(eren) een fijne tijd te laten beleven. Dit maakt dus echt verschil!

 

 

Wat breng je mee naar het speelplein?

 

ETEN EN DRINKEN:

 

 • Lunchpakket: de volledige speelpleindag (aankomst, spelen, maaltijden, afsluit, ophalen, opvang,…) wordt per bubbel georganiseerd. Geef kinderen die in verschillende (leeftijds)bubbels zitten dus elk een eigen rugzakje met lunchpakket mee. De bubbels eten NIET samen.

 • 10 – en / of vieruurtje: vanuit de werking voorzien we dagelijks in de voormiddag fruit + water en in namiddag een koek/ijsje en een sapje.

 • Water doorheen de speelpleindag: doorheen de volledige dag is er kraantjeswater beschikbaar voor de kinderen. Gelieve je kind een genaamtekende drinkfles mee te geven naar de werking!

 

SPEELKLEDIJ AANGEPAST AAN HET WEER:

 

Op het speelplein ravotten we erop los en knutselen we al eens met verf. Voorzie dus zeker speelkledij die vuil mag worden.

 

We spelen deze zomer zoveel als mogelijk buiten om de verspreiding van het virus te beperken. Voorzie dus steeds kledij aangepast aan het weer.

 

Voor kleuters vragen we om een reservebroek en onderbroek in het rugzakje te steken.

 

ZONNECREME / ZONNEPETJE OF HOEDJE:

 

Bij warm / zonnig weer worden de kinderen ingesmeerd, we voorzien als speelplein hiervoor zonnecrème. We vragen aan u als ouder om de kinderen ’s morgens reeds thuis in te smeren voor vertrek naar de werking. De animatoren zullen doorheen de dag kinderen extra insmeren.

 

Ook een petje / hoedje is aan te raden, vergeet niet om dit te naamtekenen.

 

Inschrijven voor de werking

 

Deze zomer is het noodzakelijk om vooraf in te schrijven voor de werking. Vorige jaren kon dit af en toe nog op de dag zelf, deze zomer dus niet!

De plaatsen in de contactbubbels zijn vastgesteld op max 50 personen per week. Hierbij telt dus het principe VOL = VOL.

 

Tot op heden kan je nog steeds inschrijven via onze gekende website:
https://www.gentsetrekvogels.com/inschrijven-1

Vanaf maandag 15 juni zullen onze inschrijvingen ook via de algemene site van stad Gent verlopen. www.stad.gent/inschrijvenspeelpleinwerkingen


-> De reeds ingeschreven personen zijn uiteraard al ingeschreven! Jullie staan nu al op de lijst!

 

Lukt het niet om in te schrijven of heb je andere vragen? Neem gerust contact met ons op via: despeelvogelgent@gmail.com


Er zijn dagelijks ook steeds nog enkele plaatsen beschikbaar voor personen die zich niet op voorhand hebben ingeschreven!

 

In functie van contact tracing zal de gevraagde info deze zomer verschillen met de voorbije jaren.

 

 

Extra coronamaatregelen

 

De maatregelen en aanbevelingen vanuit de overheid vergen wel heel wat aanpassingen van onze werking en ploeg. Dit zowel in de voorbereiding als deze zomer op het speelplein zelf.

 

Als werking willen we de maatregelen graag respecteren. We gooien de handdoek niet in de ring en engageren ons om de nodige aanpassingen en re – organisaties deze zomer door te voeren.

 

 

We delen ons speelplein op in contactbubbels

 

We delen ons speelplein op in drie contactbubbels van maximaal 50 ‘unieke’ personen. Zo’n bubbel geldt telkens voor 1 week en bestaat uit zowel kinderen als begeleiders.

 

Het aantal dagen uw kind binnen éénzelfde week komt, maakt geen verschil qua ‘unieke personen’. Komt u kind één dag of alle dagen: telkens telt dit als ‘1 uniek persoon’ per week in de desbetreffende bubbel.

Een contactbubbel kan dus ‘vol zitten’ ook al zijn er bv op woensdag minder kinderen aanwezig.

 

De verschillende bubbels zijn gescheiden van elkaar. Dit tijdens de volledige speelpleindag (vooropvang, onthaal, spelen, middagmaal, vieruurtje, naopvang,…). Ook voor en na de speelpleinuren houden de begeleiders deze bubbels gescheiden.

 

We maken dus eigenlijk drie miniwerkingen naast elkaar op ons speelplein.

 

Wij werken deze zomer met drie bubbels:

 • Bubbel 1: rood: kinderen geboren in 2014 – 2017

 • Bubbel 2: groen: kinderen geboren in 2011-2013

 • Bubbel 3: geel: kinderen geboren in 2006-2010

Uw kind krijgt elke dag dan een bandje in de kleur van zijn/haar bubbel.

 

 

 

Locaties per bubbel

 

De contactbubbels houden steeds afstand van elkaar. We voorzien dus per bubbel aparte binnenruimte, buitenruimte en sanitair.


Waar speelt mijn kind? Dit kan je zien aan de papieren die ophangen aan onze ramen!
Gelieve daar ook smorgens hun rugzak neer te zetten ( direct in de juiste bubbel )

Ook als de kinderen naar het toilet gaan, zullen ze zien welke toiletten voor welke bubbel is. We leggen dit zeker nog aan uw kind uit.

 

Afzetten en ophalen kinderen

 

Het afzetten van de kinderen ziet er als volgt uit:

 

 1. Op voorhand ingeschreven?
  -> Eén gezin per keer gaat de eerste ruimte binnen. ( net zoals vorige jaren )
  U betaalt ter plaatse, uw kind wast de handen, uw kind krijgt een bandje en u brengt uw kind in het juiste lokaal. ( afhankelijk van het kleur bandje )
  -> Komt een gezin buiten, dan mag het volgende gezin binnen komen.
  -> Vowassen personen dragen een mondmasker. ( u kan er één gebruiken van aan de ingang )
   

 2. Nog niet op voorhand ingeschreven?
  -> Vul een inschrijvingsformulier in dat u buiten terugvind. Nadien kom je met dit formulier binnen.
  -> Uw kind wordt dan in een bubbel ingeschreven.
  U betaalt ter plaatse, uw kind wast de handen, uw kind krijgt een bandje en u brengt uw kind in het juiste lokaal. ( afhankelijk van het kleur bandje )
  -> Komt een gezin buiten, dan mag het volgende gezin binnen komen.
  -> Vowassen personen dragen een mondmasker. ( u kan er één gebruiken van aan de ingang )

 

Het ophalen van de kinderen ziet er als volgt uit:

-> Haal uw kind op uit de bubbel ( we spelen zo veel mogelijk buiten )
-> Komt met uw kind binnen aan de bureau en teken af dat uw kind mee naar huis is.
-> Mag uw kind alleen naar huis? Uw kind komt zelf aftekenen. ( wij hebben een lijst wie hier toestemming voor heeft )
 

Mondmaskers

 

Bij het afzetten en ophalen vragen we aan u als ouder om steeds een mondmasker te dragen.

Kinderen jonger dan 12 jaar hoeven geen mondmasker te dragen

Kinderen ouder dan 12 jaar (bubbel groen) dragen een mondmasker tot ze in hun eigen bubbel aangekomen zijn. Hier mogen ze dit mondmasker afdoen.

We vragen om dit mondmasker zelf te voorzien

 

Extra aandacht voor:

 

We vragen aan iedereen (zowel volwassenen als kinderen) om steeds  1,5 meter afstand te houden van andere kinderen en personen in de wachtrij of op weg naar de tafel.

 

Bij het afzetten en ophalen van kinderen is het mogelijk dat er een wachtrij is. We proberen als werking om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen, maar hou hier zeker rekening mee!

 

!!! We vragen om zoveel als mogelijk uw kind te laten brengen / ophalen door dezelfde persoon

 

Betalingen

 

De betalingen zullen nog steeds enkel cash kunnen verlopen.
Wat kan ons heel hard helpen?

 • Betaal op maandag voor een volledige week.

 • Neem gepast geld mee. Dan hoeven wij niet terug te geven!

 

 

Deelnamevoorwaarden: zieke kinderen en begeleiding blijven thuis

 

Wie ziek is of symptomen heeft (koorts, moeilijk ademen, hoesten, keelpijn, verstopte neus, diarree) in de vijf dagen voor deelname aan het speelplein, blijft verplicht thuis.

 

Risicogroepen: experts hebben een lijst opgesteld met risicogroepen.

Behoort je kind tot één van die risicogroepen? Je hebt als ouder de verantwoordelijkheid aan te geven of de ziekte / aandoening onder controle is (bv met medicatie). Bij twijfel, dien je de huisarts na te vragen of je kind kan deelnemen aan het aanbod.

 

We rekenen op u om dit goed op te volgen en op uw eerlijkheid. Het is in ieders belang, ook in die van uw kind.

 

Wordt er tijdens de speelpleindag iemand ziek?

 

Als er tijdens de speelpleindag iemand ziek wordt, volgen we het stappenplan dat door de jeugdsector en de overheid opgesteld is. Zieke kinderen moeten naar huis.

We verwachten dus dat tijdens de speelpleindag iemand beschikbaar is om, indien nodig, uw kind te komen halen.

 

Bij vermoedelijke besmetting volgen we consequent het stappenplan voor de hele jeugdwerksector opgemaakt door de overheid.

 

Extra hygiënemaatregelen


Kinderen zullen tijdens de speelpleindag op verschillende momenten de handen wassen:

 • Bij aankomst en vertrek op de werking

 • Voor en na alle maaltijden (ook tussendoortjes)

 • Voor en na elk toiletbezoek

 

We voorzien hiervoor het nodige materiaal.

 

Engagement van de ouder

 

Enkel samen kunnen we het verhaal van een geslaagde speelpleinzomer schrijven!!!

 

Naast ons eigen engagement, verwachten we ook dat u als ouder het engagement aangaat om de verspreiding van COVID 19 zoveel als mogelijk te vermijden.

 

We verwachten dat iedere ouder de voorwaarden en maatregelen vanuit onze werking stipt opvolgt.

 

!!! ‘Laat je kind niet van bubbel naar bubbel ‘springen’’

 

Vanuit de experten wordt gevraagd (om de verspreiding van het virus tegen te gaan) geen spreiding van verschillend jeugdaanbod te plannen in dezelfde week (= 7 dagen).

 

Binnen dezelfde week (= 7 dagen) wordt dus gevraagd om te kiezen voor 1 jeugdactiviteit.

Om zeker te zijn dat niemand binnen de bubbel symptomen ontwikkelt, is het van groot belang dat kinderen NIET aaneensluitend van de ene jeugdactiviteit naar de andere gaan. Indien je wisselt van jeugdactiviteit vragen we om er 2 dagen tussen te laten.

 

Is uw kind dus op kamp met de jeugdbeweging tot zaterdag, kan uw kind op dinsdag deelnemen aan het speelplein.

 

Experts raden aan om na deelname aan jeugdwerk extra aandacht te besteden aan het contact met andere mensen, zeker met mensen die een risicoprofiel hebben

 

 

Nog vragen?

 

Jullie kunnen ons steeds contacteren via: despeelvogelgent@gmail.com

 

 

Bedankt voor jullie vertrouwen en begrip. Samen maken we er een geweldige speelpleinzomer van.

 

Hopelijk tot op het speelplein!

 

Speelplein De Gentse Speelvogels

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

De speelpleinzomer gaat door

Zomer 2020: eerste info

 

 

Beste ouder

 

Het licht werd op groen gezet om deze zomer onze werking te organiseren.

 

Als speelpleinwerking zijn we sedert zaterdag 23 mei druk in de weer om onze werking aan te passen en te organiseren volgens de maatregelen van de overheid.

 

GOED OM WETEN:

Deze maatregelen werden opgesteld door de jeugdsector, in samenspraak met virologen. De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw heeft ons geïnformeerd hoe we onze werking op een veilige en verantwoorde manier kunnen organiseren. De maatregelen zijn goed doordacht en afgetoetst met de veiligheidsraad en experten.

dus die willen we graag respecteren.

 

Ons engagement als Speelplein De Gentse speelvogels!

 

We vinden het onze taak als speelplein om kinderen een plaats en ruimte te bieden om onbezorgd te spelen. Na deze heftige periode verdienen ze dit dubbel en dik.

 

De maatregelen vergen wel heel wat aanpassingen van onze werking en ploeg. Dit zowel in de voorbereiding als deze zomer op het speelplein zelf.

 

Als werking willen we de maatregelen graag respecteren. We gooien de handdoek niet in de ring en engageren ons om de nodige aanpassingen en re – organisaties deze zomer door te voeren.

 

We verwelkomen alle kinderen deze zomer van 6 juli t.e.m. 17 juli en van 3 t.e.m. 21 augustus.

 

 

Engagement van de ouder

 

Naast ons eigen engagement, verwachten we ook dat u als ouder het engagement aangaat om de verspreiding van COVID 19 zoveel als mogelijk te vermijden.

 

We verwachten dat iedere ouder de voorwaarden en maatregelen vanuit onze werking stipt opvolgt.

Neem alle info over de werking door, zodat u steeds op de hoogte bent van de verwachtingen.

 

 

Enkel samen kunnen we het verhaal van een geslaagde speelpleinzomer schrijven!!!

 

De belangrijkste maatregelen / aanpassingen aan onze werking:

 

Zieke kinderen en begeleiding blijven thuis

 

Wie ziek is of symptomen heeft (koorts, moeilijk ademen, hoesten, keelpijn, verstopte neus, diarree) in de vijf dagen voor deelname aan het speelplein, blijft verplicht thuis.

 

Risicogroepen: experts hebben een lijst opgesteld met risicogroepen: https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf

Behoort je kind tot één van die risicogroepen? Je hebt als ouder de verantwoordelijkheid aan te geven of de ziekte / aandoening onder controle is (bv met medicatie). Bij twijfel, dien je de huisarts na te vragen of je kind kan deelnemen aan het aanbod.

 

We rekenen op u om dit goed op te volgen en op uw eerlijkheid. Het is in ieders belang, ook in die van uw kind.

 

Wordt er tijdens de speelpleindag iemand ziek?

 

Als er tijdens de speelpleindag iemand ziek wordt, volgen we het stappenplan dat door de jeugdsector en de overheid opgesteld is. Zieke kinderen moeten naar huis.

We verwachten dus dat tijdens de speelpleindag iemand beschikbaar is om, indien nodig, uw kind te komen halen.

 

We delen ons speelplein op in contactbubbels

 

We delen ons speelplein op in drie contactbubbels van maximaal 50 ‘unieke’ personen. Zo’n bubbel geldt telkens voor 1 week en bestaat uit zowel kinderen als begeleiders.

 

Het aantal dagen uw kind binnen éénzelfde week komt, maakt geen verschil qua ‘unieke personen’. Komt u kind één dag of alle dagen: telkens telt dit als ‘1 uniek persoon’ per week in de desbetreffende bubbel.

Een contactbubbel kan dus ‘vol zitten’ ook al zijn er bv op woensdag minder kinderen aanwezig.

 

De verschillende bubbels zijn gescheiden van elkaar. Dit tijdens de volledige speelpleindag (vooropvang, onthaal, spelen, middagmaal, vieruurtje, naopvang,…). Ook voor en na de speelpleinuren houden de begeleiders deze bubbels gescheiden.

 

We maken dus eigenlijk drie miniwerkingen naast elkaar op ons speelplein.

 

Zo zullen onze bubbels eruitzien:

 

Wij werken deze zomer met drie bubbels:

 • Bubbel 1: rood: kinderen geboren in 2014 – 2017

 • Bubbel 2: groen: kinderen geboren in 2011-2013

 • Bubbel 3: geel: kinderen geboren in 2006-2010

Bij aankomst zullen er drie verschillende inschrijvingstafels zijn. Het zal héél duidelijk zijn naar welke tafel je moet gaan. De inschrijvingen zullen dan hetzelfde verlopen als anders.
Uw kind krijgt elke dag dan een bandje in de kleur van zijn/haar bubbel.

 • Laat je kind niet van bubbel naar bubbel ‘springen’

 

Vanuit de experten wordt gevraagd (om de verspreiding van het virus tegen te gaan) geen spreiding van verschillend jeugdaanbod te plannen in dezelfde week (= 7 dagen).

 

Binnen dezelfde week (= 7 dagen) wordt dus gevraagd om te kiezen voor 1 jeugdactiviteit.

Om zeker te zijn dat niemand binnen de bubbel symptomen ontwikkelt, is het van groot belang dat kinderen NIET aaneensluitend van de ene jeugdactiviteit naar de andere gaan. Indien je wisselt van jeugdactiviteit vragen we om er 2 dagen tussen te laten.

 

Is uw kind dus op kamp met de jeugdbeweging tot zaterdag, kan uw kind op dinsdag deelnemen aan het speelplein.

 

Experts raden aan om na deelname aan jeugdwerk extra aandacht te besteden aan het contact met andere mensen, zeker met mensen die een risicoprofiel hebben

 

Wat bij (vermoedelijke) besmetting

 

We volgen consequent het stappenplan voor de hele jeugdwerksector opgemaakt door de overheid.

 

Aanpassingen aan de ‘speelpleinuren’.

 

Om de werking haalbaar te houden voor onze vrijwillige ploeg begeleiders en alle voorschriften inzake afstand tussen bubbels, hygiëne,… te implementeren, waren we genoodzaakt een aantal aanpassingen door te voeren:

Bv:

 • Deze zomer is het niet mogelijk om over de middag kinderen op te halen om thuis te eten.

 • Enkel volledige dag en geen optie halve dag te komen.

Dit zorgt dat we de werking deze zomer als volgt organiseren:

 

Kinderen komen dus aan tussen 7u en 9u.

Kinderen ophalen kan tussen 16u en 17u30.

 

De volledige speelpleindag (aankomst, spelen, maaltijden, afsluit, ophalen, opvang,…) wordt per bubbel georganiseerd. Geef kinderen die in verschillende (leeftijds)bubbels zitten dus elk een eigen rugzakje met lunchpakket mee. De bubbels eten NIET samen.

 

 

!!! We vragen om zoveel als mogelijk uw kind te laten brengen / ophalen door dezelfde persoon.

 

!!! Om het extra werk voor onze begeleidersploeg zoveel als mogelijk te verlichten, vragen we u als ouder enkel gebruik te maken van de voor – en naopvang indien dit strikt noodzakelijk is.

Onze begeleiders hebben na de werking heel wat extra poets – en ontsmet – werk voor ze kunnen starten met de dagevaluatie en voorbereidingen. Minder kinderen in de voor –en naopvang maakt dat een aantal begeleiders reeds (een deel van de ruimtes kunnen poetsen en ontsmetten) of extra kunnen voorbereiden in de ochtend om u kind(eren) een fijne tijd te laten beleven.

 

 

Inschrijven voor de werking

 

Deze zomer is het noodzakelijk om vooraf in te schrijven voor de werking. Vorige jaren kon dit af en toe nog op de dag zelf, deze zomer dus niet!

De plaatsen in de contactbubbels zijn vastgesteld op max 50 personen per week. Hierbij telt dus het principe VOL = VOL.

 

Tot op heden kan je nog steeds inschrijven via onze gekende website:
https://www.gentsetrekvogels.com/inschrijven-1

Vanaf maandag 15 juni zullen onze inschrijvingen via de algemene site van stad Gent verlopen. Er zal dan ook een link te vinden zijn op onze website of via deze link: www.stad.gent/inschrijvenspeelpleinwerkingen


-> De reeds ingeschreven personen zijn uiteraard al ingeschreven! Jullie staan nu al op de lijst!

 

Lukt het niet om in te schrijven of heb je andere vragen? Neem gerust contact met ons op via: despeelvogelgent@gmail.com

 

 

In functie van contact tracing zal de gevraagde info deze zomer verschillen met de voorbije jaren.

 

Betalingen

 

De betalingen zullen nog steeds enkel cash kunnen verlopen.
Wat kan ons heel hard helpen?

 • Betaal op maandag voor een volledige week.

 • Neem gepast geld mee. Dan hoeven wij niet terug te geven!

 

 

Extra hygiënemaatregelen


We voorzien extra hygiënemaatregelen (zoals voorgeschreven) en het nodige materiaal: zeep, reinigingsproducten, handgel, papieren zakdoeken, handschoenen,….

 

We vragen om je kind zeker volgende zaken mee te geven naar de werking:

 • Drinkfles (genaamtekend) gevuld met water

 • Kledij aangepast aan het weer (want we spelen zoveel als mogelijk buiten om de verspreiding van het virus te beperken)

 • Mondmakser (voor ), binnen de bubbel is het dragen van een mondmasker niet verplicht. Indien we het terrein verlaten en in contact komen met externen, zullen we vragen dat de + 12 jarigen dit dragen.

 

 

Welke info mogen jullie nog verwachten:

 

We beseffen maar al te goed dat deze eerste info nog maar een startpunt is. We gaan de komende dagen en weken nog volop aan de slag om onze werking verder te organiseren. Toch kozen we ervoor om jullie via deze weg al een eerste duidelijkheid te bieden.

 

Jullie mogen volgende info nog verwachten voor de werking van start gaat:

 • Alle info rond onthaal en ophalen kinderen -> hoe aanmelden/waar is de opvang per bubbel,…

 • Alle info rond handen wassen/ontsmetten/…

 • Info rond de lokaalverdeling: in welk lokaal mag uw kind binnen/waar is het sanitair voor uw kind,…

 • Nog vragen?

 

Jullie kunnen ons steeds contacteren via: despeelvogelgent@gmail.com

 

 

Bedankt voor jullie vertrouwen en begrip. Samen maken we er een geweldige speelpleinzomer van.

 

Hopelijk tot op het speelplein!

 

Speelplein De Gentse Speelvogels

Kamp

degentsezeevogels@gmail.com (altijd bereikbaar)

04/74 12 42 73 (enkel tijdens de kampen)

Speelplein

despeelvogelgent@gmail.com

04/74 18 89 80(enkel tijdens de speelpleinwerking)

Monitor worden?

Zeevogels

Speelvogels

© De Gentse Trekvogels vzw

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now